Yasaklı Yöntemler

OKSİJEN TRANSFERİNİN ARTTIRILMASI

Aşağıdaki yöntemler yasaklanmıştır:

a.Tıbbi tedavi haricinde, otolog, homolog  veya heterolog kan kullanımını veya herhangi bir kaynağın ürünü olan kırmızı kan hücrelerini içeren kan dopingi.

b.Perflorachemikal, efaproxiral (RSR-13) ve modife edilmiş hemoglobin ürünleri (örn. Hemoglobin tabanlı kanın yerini alan maddeler, microencapsulated hemoglobin ürünleri) içeren ancak bunlarla sınırlandırılmayan oksijenin alınması (uptake), taşınması veya dağıtımındaki yapay artış.

KİMYASAL VE  FİZİKSEL UYGULAMALAR

a.Doping kontrolleri için toplanan numunelerin doğruluk ve geçerliliğini değiştirmek için kurallara aykırı olarak numuneyi değiştirmek veya değiştirmeya teşebbüs etmek yasaklanmıştır. Bunun içerisine, kateterizasyon ve idrarı değiştirmeyi ve/veya hile karıştırmakta bulunmaktadır.

Kurallara uygun akut tıbbi tedavi haricinde damar içine zerk etmek yasaktır.

GEN DOPİNGİ

Sportif performansın arttırılmasını sağlayan hücrelerin, genlerin, genetik elemanların veya gen ifadesi değişiminin tedavi dışı amaçla kullanımı yasaktır.

YARIŞMADA KULLANIMI YASAK OLAN  MADDE SINIFLARI VE YÖNTEMLERİ

YASAKLI MADDELER

UYARICILAR

Aşağıdaki uyarıcılar ve onların her iki optik  izomeri (D- ve L-) dahil olmak üzere yasaklanmıştır:

Adrafinil; adrenaline; amfepramone; amiphenazole; amphetamine; amphetaminil; benzphetamine; bromantan; carphedon; cathine;

clobenzorex; cocaine; cropropamide; crotetamide; cyclazodone;  dimethylamphetamine; ephedrine; etamivan; etilamphetamine;

etilefrine; famprofazone; fenbutrazate; fencamfamin; fencamine;

fenetylline; fenfluramine; fenproporex; furfenorex; heptaminol;

isometheptene; levmethamfetamine; meclofenoxate; mefenorex; mephentermine; mesocarb; methamphetamine(D);

methylendioxyamphetamine; methylenedioxymetamphetamine; p-methylamphetamine; methylephedrine; methylphenidate; modafinil; nikethamide; norfenefrine; norfenfluramine; octopamine; ortetamine;

oxilofrine; parahydroxyamphetamine; pemoline; pentetrazol;

phendimetrazine; phenmetrazine; phenpromethamine; phentermine;

prolintane; propylhexedrine; selegiline; sibutramine; strychnine

ve diğer benzer kimyasal yapılı ve biyolojik etkili maddeler.

*Adrenalinin lokal anesteziklerle veya lokal olarak uygulamalarında (örneğin burun ve göze) birlikte kullanımı yasak değildir.

** Katin, idrardaki yoğunluğu 5 mikrogram/ml’nin üzerine çıktığında yasaklanmıştır.

***Efedrin ve metilefedrin, idrardaki derişimi 10 mikrogram/ml’nin üzerine çıktığında kullanımı yasaklanmıştır.

****2006 İzleme Programında yer alan maddeler (Bupropiyon, kafein, fenilefrin, fenilpropanolamin, pipradrol, pseudoefedrin, sinefrin) Yasaklı Maddeler olarak gözönünde bulundurulmazlar.

NARKOTİKLER

Aşağıdaki narkotikler yasaklanmıştır: 

Buprenorphine; dextromoramide; diamorphine (heroin); fentanyl ve  türevleri; hydromorphone; methadone; morphine; oxycodone; oxymorphone; pentazocine; pethidine.

KANNABİNOIDLER

Kannabinoidlerin (marihuana, haşiş gibi) sporda kullanımı yasaklanmıştır.

GLUKOKORTİKOSTEROİDLER

Tüm glukokortikosteroidlerin oral, rektal, damar içi veya kas içi kullanımı yasaklanmıştır. Kullanımı, Tıbbı Kullanım Ayrıcalığı formunun onayını gerektirir.

Aşağıda belirtilenlerin dışında diğer tüm kullanım yolları, kısaltılmış Tıbbı Kullanım Ayrıcalığı formunun onayını gerektirir.

Cilde, kulağa, buruna, ağız içine ve göze bölgesel uygulanacak glukokortikosteroidler kullanımı yasaklı olmayıp Tıbbı Kullanım Ayrıcalığı formunun doldurulması gerekmez.

BAZI  SPOR DALLARINDA KULLANIMI YASAK MADDE SINIFLARI

ALKOL

Alkol (etanol) aşağıda belirtilen spor dallarında sadece yarışmada yasaklanmıştır. Tespiti, nefes ve/veya kan analizi yolu ile yapılır.  Her bir Federasyon için doping eşik değerleri parantez içinde verilmiştir.

§  Havacılık Sporları (FAI) (0.20 g/L) § Karete (WFK) (0.10 g/L)
§  Okçuluk (FITA,IPC) (0.10 g/L) § Modern Pentatlon (UIPM) (0.10 g/L)
§  Otomobil Sporları (FIA) (0.10 g/L)  ⇑⇑ (Atıcılık dahil) ⇑⇑
§  Billardo (WCBS) (0.20 g/L) § Motosiklet (FIM) (0.10 g/L)
§  Boules (CMSB,IPC) (0.10 g/L) § Kürek (FIS) (0.30 g/L)

 

BETA-BLOKÖRLER

Beta-blokörler, aksi belirtilmedikçe, aşağıda belirtilen spor dallarında sadece yarışmada yasaklanmıştır.

§ Havacılık Sporları (FAI) §  Motoksilet (FIM)
§ Okçuluk (FITA, IPC) §  Modern Pentatlon (UIPM)
 ⇑ (Yarışma dışında da yasaktır) ⇑ §  Dokuz Lobut Bowling (FIQ)
§ Otomobil Sporları (FIA) §  Yelken (ISAF) -Yarışmada sadece dümenciden
§ Billardo (WCBS) §  Atıcılık (ISSF,IPC) (Yarışma dışında da  yasaktır)
§ Yarış Kızağı (FIBT) §  Kayak/Snowboard  (FIS)
§ Boules (CMSB, IPC) §  Güreş (FILA)
§ Briç (FMB)
§ Satranç (FIDE)
§ Buz Topacı (WCF),
§ Jimnastik (FIG)

 

Aşağıdaki maddeleri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan beta-blokörler ;

asebutolol, alprenolol, atenolol, betaksolol, bisoprolol, bunolol, karteolol, karvedilol, seliprolol, esmolol, labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, oksprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.

BELİRTİLMİŞ MADDELER*

“Belirtilmiş Maddeler”* aşağıda listelenmiştir.

  • Klenbuterol hariç tüm inhale beta-2 agonistler;
  • Probenesid;
  • Cathine, cropropamide; crotetamide, ephedrine, etamivan, famprofazone, heptaminol, İsometheptene, levmethamfetamine, meclofenoxate, p- methamphetamine,  methylephedrine, nikethamide; norfenefrine, octopamine, ortetamine, oxilofrine, phenpromethamine, propylhexedrine; selegiline; sibutramine;
  • Kannabinoidler;
  • Tüm Glukokortikosteroidler;
  • Alkol;
  • Tüm Beta-blokörler.

 

*Yasaklı maddeler listesi, tıbbi ürünlerin içinde genel olarak bulunmasından dolayı özellikle istenmeyen anti-doping kural ihlallerine elverişli olan veya doping maddesi olarak kötü amaçla kullanılabilen belirtilmiş maddeleri tanımlayabilir. Sporcu, böyle bir belirtilmiş madde kullanımının spor performansını arttırmayı amaçlamadığını kanıtlayabilir…” şartıyla, bu gibi maddeleri içeren bir doping ihlali, cezanın azaltılması ile sonuçlanabilir.

İDRAR İÇİNDEKİ DERİŞİMLERİ AŞAĞIDA VERİLEN SINIRLARIN ÜZERİNDE BULUNDUĞUNDA DOPİNG OLAN MADDELER

Karboksi-THC >15 nanogram/mililitre
Katin >5 mikrogram/mililitre
Efedrin >10 mikrogram/mililitre
Epitestosteron >200 nanogram/mililitre
Metilefedrin >10 mikrogram/mililitre
Morfin >1 mikrogram/mililitre
19-norandrosteron >2 nanogram/mililitre
Salbutamol (Anabolik madde olarak) >1 mikrogram/mililitre
T/E oranı* >4

 

TÜRKİYE HALTER FEDERASYONU

RESMİ SOSYAL MEDYA HESAPLARI