Yasaklı Maddeler

ANABOLİK MADDELER

 Anabolik maddeler yasaklanmıştır.

Anabolik Androjenik  Steroidler  (AAS)

  1. Eksojen*AAS, aşağıdakileri içerir:

1-andostendiol; 1-androstendione; bolandiol; bolasterone; boldenone;  boldione; calusterone; clostebol; danazol; dehydrochlormethyltestosterone; desoxymethyl-testosterone; drostanolone; ethylestrenol; fluoxymesterone; formebolone; furazabol; gestrinone; 4-hydroxytestosterone; mestanolone; mesterolone; metenolone; metandienona; metandriol; methasterone; methyldienolone;  methyl-1-testosterone; methylnortestosterone; methyltrienolone; methyltestosterone; mibolerone; nandrolone; 19-norandrostendione; norboletone; norclostebol; norethandrolone; oxabolone; oxandrolone; oxymesterone; oxymetholone; prostanozol; quinbolone; stanozolol; stenbolone; 1-testosterone; tetrahydrogestrinone; trenbolone; ve diğer benzer kimyasal yapı ve biyolojik etkiye sahip maddeler.

  1. b. Endojen**AAS ;

androstenediol; androstenedione; dihydrotestosteron; prasteron; testosteron ve aşağıdaki metobolitler ve izomerler :

5a-androstane-3a,17a-diol;  5a-androstane-3a,17b-diol; 5a-androstane-3b,17a-diol; 5a-androstane-3b,17b-diol; androst-4-ene-3a,17a-diol; androst-4-ene-3a,17b-diol; androst-4-ene-3 b,17a-diol; androst-5-ene-3a,17a-diol; androst-5-ene-3a,17b-diol; androst-5-ene-3b,17a-diol; 4-androstenediol; 5-androstenedione; epi-dihydrotestosterone; 3a-hydroxy-5a-androstan-17-one;   3b-hydroxy-5 a-androstan-17-one; 19-norandrosterone; 19-noretiocholanolone.

Anabolik androjenik steroidler endojen olarak üretildiğinden numunenin böyle bir yasaklı maddeyi içerdiği kanısında bulunabilmek için bu yasaklı maddenin veya metabolitinin veya herhangi bir şekilde belirleyici bir maddenin ve/veya oranının sporcunun numunesinde normal endojen üretimi sınırları dışında bulunması gerekir. Sporcunun yasaklı maddenin veya metabolitinin veya herhangi bir şekilde belirleyici bir maddenin ve/veya oranının fizyolojik ve patalojik nedenlerle oluştuğunu göstermesiyle numune yasaklı maddeyi içermediği kararına varılır.

Her türlü halde ve herhangi bir derişimde sporcunun numunesinin yasaklı maddeyi içerdiği kanısına varılabilmesi ve laboratuarın bu zıt analitik bulguyu rapor edebilmesi için geçerli bir analitik yöntem (örneğin IRMS)  ile yasaklı maddenin ekzojen kaynaklı olduğu gösterilmelidir. Bu durumda ileri araştırmalara gerek yoktur.

Sporcunun numunesinde bulunan maddelerin değerleri insanlarda normal olarak bulunan bir değer olarak rapor edilirse ve geçerli bir analitik yöntem (örneğin IRMS) ile bu maddenin ekzojen kaynaklı olduğuna karar verilemezse ve yasaklı maddenin kullanıldığına dair örneğin referans steroid profili ile karşılaştırmakla, ciddi bir belirti ortaya çıkarsa ilgili anti-doping organizasyonu tarafınca herhangi önceki testlerin araştırılması ve daha sonra yapılacak testler ile sonucun fizyolojik ve patolojik nedenlerle veya yasaklı maddenin ekzojen kaynaklı olup olmadığına karar vermek için daha ileri araştırmalar istenecektir.

Laboratuarın testosteronun (T) epitestosterona (E) oranını (T/E) idrarda dört (4)’den büyük olduğunu rapor ettiği durumlarda uygulanan geçerli bir analitik yöntem (örneğin IRMS) bu oranın ekzojen kaynaklı olup olmadığına karar verilemediğinde  sonucun fizyolojik ve patolojik nedenlerle veya yasaklı maddenin ekzojen kaynaklı olup olmadığına karar vermek için daha sonra yapılacak daha ileri araştırmalar yapılabilecektir. Eğer laboratuar raporunda geçerli bir analitik yöntem (örneğin IRMS) ile ekzojen kaynaklı olduğu bulunursa daha ileri araştırmalara gerek olmayıp numunenin yasaklı maddeyi içerdiği kararı verilecektir. Eğer ek geçerli bir analitik yöntem (örneğin IRMS) uygulanmaz ve en az üç önceki test bulunmuyorsa ilgili anti-doping organizasyonu tarafınca üç aylık bir dönem içerisinde en az üç kez habersiz numune alımı yapabilecektir. Yapılan bu zamana karşı analizler sonunda değerlerin fizyolojik normal sınırlar içerisinde bulunmamasıyla sonuç zıt analitik bulgu olarak rapor edilecektir.

Oldukça nadir olarak endojen kaynaklı boldenon, idrarda bir kaç nanogram/mililitre (ng/ml) gibi düşük bir değerde bulunabilmektedir. Laboratuarın bu kadar düşük bir miktarda boldenonu rapor ettiği durumlarda uygulanan geçerli bir analitik yöntemle (örneğin IRMS) bu maddenin ekzojen kaynaklı olup olmadığına karar verilemediğinde önceki testlerin araştırılması veya yeni testleri yapılması gibi daha ileri araştırmalar yapılabilecektir. Eğer ek geçerli bir analitik yöntem (örneğin IRMS) uygulanmazsa ilgili anti-doping organizasyonu tarafınca üç aylık bir dönem içerisinde en az üç kez habersiz numune alımı yapabilecektir. Yapılan bu zamana karşı analizler sonunda değerlerin fizyolojik normal sınırlar içerisinde bulunmaması sonunda zıt analitik bulgu olarak rapor edilecektir.

19-norandrosteron için zıt analitik bulgunun rapor edilebilmesi için bilimsel ve geçerli bir kanıt ile yasaklı maddenin ekzojen kaynaklı olduğu gösterilmelidir. Bu durumlarda daha ileri araştırmalara gerek yoktur.

Bu tip araştırma yapmak için herhangi bir işbirliği yapılamaması sonucunda sporcunun doping yapmış olduğu kabul edilir.

Diğer anabolik maddeler

klenbuterol, tibolone, zeranol, zilpaterol.

Bu bölümde adı geçen:

*Ekzojen: vücut tarafınca doğal olarak üretilmeyen maddeleri tanımlamaktadır.

**Endojen: vücut tarafınca doğal olarak üretilen maddeleri tanımlamaktadır.

HORMONLAR İLE BUNLARIN  BENZERLERİ

Aşağıdaki  maddeler ile diğer benzer kimyasal yapı ve biyolojik etkiye sahip maddeler ve bunların salıverme faktörlerinin kullanımı yasaktır.

  1. Eritropoitein (EPO);
  2. Büyüme hormonu (hGH), İnsülin-benzeri Büyüme Faktörü (IGF-1); Mechano Büyüme Faktörü (MGFs);
  3. Gonadotropin (LH, hcG), sadece erkeklerde yasaklanmıştır;
  4. İnsülin;
  5. Kortikotropin;

Yukarda yasaklı madde olarak belirtilen hormonların veya metabolitinin veya herhangi bir şekilde belirleyici bir maddenin sporcu tarafınca fizyolojik ve patolojik olarak oluştuğunu göstermemesi ve bulunan maddelerin ve/veya metabolitinin veya herhangi bir şekilde belirleyici bir maddenin ve/veya oranının değerleri insanlarda normal olarak bulunan bir değerden büyük olması durumunda normal endojen üretimi ile uyuşmaması durumunda numunenin yasaklı maddeyi içerdiği kararına varılır.

Eğer laboratuar raporunda yasaklı maddenin geçerli bir analitik yöntem ile ekzojen kaynaklı olduğu bulunursa  numunenin yasaklı maddeyi içerdiği kararı verilerek  zıt analitik bulgu rapor edilecektir.

Yukarıda belirtilen hormonlara benzer kimyasal yapı veya benzer biyolojik etkili diğer maddeler, tanı koyucu bir işaretleyici, alıkonma faktörleri veya ekzojen kaynaklı bir maddelerden herhangi birinin kullanıldığına dair bir bulgu bulunursa  numunenin yasaklı maddeyi içerdiği kararı verilerek  zıt analitik bulgu olarak rapor edilecektir.

BETA-2-AGONİSTLER

 Tüm beta-2-agonistler D- ve L- izomerleride dahil olmak üzere yasaklanmıştır.

İstisna olarak formaterol, salbutamol, salmeterol ve terbutalin astım ve egzersiz nedenli astımı engellemek ve /veya tedavi amaçlı nefes yolu ile alımı kısaltılmış “Kullanımları Tıbbi Kullanım Ayrıcalığı“gerektirmektedir.

“Kullanımları Tıbbi Kullanım Ayrıcalığı ile kabul edilmesine rağmen, Laboratuar 1000 ng/mL den büyük bir salbutamol (serbest ve glukuronid olarak toplam) derişimi rapor ettiğinde, sporcu bu anormal sonucun tedavi amaçlı nefes yolu ile salbutamol kullanmasından kaynaklandığını kanıtlamaması durumunda zıt analitik bulgu olarak rapor edilecektir.

ANTI-ÖSTROJENIK AKTIVITE GÖSTEREN MADDELER

Aşağıdaki anti-östrojenik madde sınıfları yasaklanmıştır.

1- Aminoglutetimid, anastrozol, ekzemestan, formestan, letrozol, testolakton içeren ancak bunlarla sınırlandırılmayan aromataz inhibitörler.

2- Ralokifen, tamoksifen, toremifen içeren ancak bunlarla sınırlandırılmayan estrojen reseptor modulatörler (SERMS). 

3- Fulvestrant, klomifen, siklofenil içeren ancak bunlarla sınırlandırılmayan diğer anti-östrajenikler

DİÜRETİK VE DİĞER MASKELEYİCİ MADDELER

Aşağıdaki maddeleri içeren ancak bunlarla sınırlandırılmayan maskeleyici maddeler ;

Diüretikler*, epitestosteron, probenesid, alfa-redüktaz inhibitörler (örneğin finasterid, dutasterid) ve plazma genişleticiler (örneğin; albümin, dekstran, hidroksi etil nişasta).

Aşağıdakileri içeren diüretikler ;

Asetozolamid, amilorid, bendroflumethiazid, bumetanid, etakrinik asid, furosemid, hidroklorotiazid, indapamid, kanrenon, klorotiazid, klortalidon, matolazon, spironolakton, triamteren ve diğer benzer kimyasal yapıya sahip ve biyolojik etkili maddeler.

*Tıbbi Kullanım Ayrıcalığı, sporcunun idrarında yasaklı maddelerin eşik değeri veya alt eşik değeri seviyeleri ile ilişkili bir diüretik içermesi durumunda geçerli değildir.

 

 

TÜRKİYE HALTER FEDERASYONU

RESMİ SOSYAL MEDYA HESAPLARI