Dünya Anti Doping Merkezi

Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) Kasım 1999’da, dopingsiz sporu yücelten ve teşvik eden bir vizyon ile oluşturulmuştur.

WADA, eğitim, danışmanlık, araştırma ve öncülük yoluyla ulusal ve uluslararası düzeyde dopinge karşı savaşı desteklemek ve koordine etmek için çalışmaktadır.

Bunun yanında, küresel araştırma programlarına öncülük yapar. Bu programları koordine ederek, bu amaçla ayrılan bütçeyi yasaklı madde ve yöntemlerin araştırılmasına harcar.

WADA’nın koordine etme görevi, aynı zamanda, bağımsız yarışma/karşılaşma dışı doping kontrol programlarını uygulamayı içerir.

WADA programı, uluslararası federasyonlar ve ulusal dopingle mücadele kuruluşları tarafından yürütülen kontrolleri tamamlar.

WADA, 1 Ocak 2004’ten itibaren, laboratuarları akredite etmeye ve Yasaklı Maddeler Listesi’ni hazırlamaya ve yayımlamaya başlamıştır.

“World Anti-Doping Agency”

www.wada-ama.org

TÜRKİYE HALTER FEDERASYONU

RESMİ SOSYAL MEDYA HESAPLARI