Uluslararası Olimpiyat Komitesi

Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) yaklaşan Rio 2016 Olimpiyat Oyunları öncesinde dopingle mücadele kapsamındaki tedbir ve uygulamaları hakkında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK)’ne muhatap yazısı, Türkçe tercümesi, IOC Yönetim Kurulu Basın Açıklaması ve IOC Başkanı Basın Açıklaması.

Rio 2016 Olimpiyat Oyunları’na iki ay kalmış bulunmaktadır. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), dopinge sıfır tolerans politikasını güçlü bir biçimde sürdürmeye ve temiz sporcuları desteklemeye devam edecektir. Bu amaç doğrultusunda ve Olimpiyat Oyunlarını mümkün olabilecek en temiz hale getirmek amacıyla alınan tedbirler hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

  • 2008 Beijing Olimpiyat Oyunları’nda alınan örneklerin yeniden teste tabi tutulmaları uygulamalarına Ağustos 2015 tarihinde başlanmıştır. Seçili 454 örnek ile ilgili elde edilen ön sonuçları geçen haffta içerisinde açıklamış bulunuyoruz. Yeniden teste tabi tutma işlemleri Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA ve Uluslararası Federasyonlarla yakın işbirliği içerisinde yürütülmektedir. En son bilimsel analiz metodları kullanılarak yürütülen işlemlerde, Rio 2016 Olimpiyat Oyunları’na katılma potansiyeli olan sporculara odaklanılmıştır. Sonuç olarak en fazla 32 sporcunun Rio Olimpiyat Oyunları’na katılmaktan men edilmeleri söz konusu olabilecektir (lütfen ekte sunulan IOC Yönetim Kurulu Basın Açıklamasına bakınız).
  • Londra 2012 Olimpiyat Oyunları’nda alınan 265 örneğin yeniden yapılan test sonuçları da önümüzdeki hafta içerisinde elde edilecektir. IOC ayrıca, Beijing ve Londra Oyunlarında madalya kazanan sporcuların yeniden teste tabi tutulmaları için daha geniş bir program uygulayacaktır. Madalya kazananların diskalifiye edilmeleri halinde madalya almaya hak kazanacak konumdaki sporcuların örnekleri de yeniden teste tabi tutulacaktır.
  •  WADA ve Uluslararası Federasyonlarla yakın işbirliği içerisinde, odaklanılan ve 2016 Rio Olimpiyat Oyunları’na katılacak sporcuların Oyunlar öncesinde test edilmeleri konusunda önemli mesafe alınmıştır. Yürütülmekte olan müsabaka içi ve dışı test programına ilaveten, Rio Oyunlarına katılım hakkı elde etme süreci içerisinde bulunan ve WADA Görev Gücü tarafından belirlenen 1.600 sporcunun tamamı sistematik olarak teste tabi tutulacaktır. WADA Görev Gücü, Uluslararası Federasyonlar ve Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşları ile birlikte çalışarak, kapsamlı ve ayrıntılı testlerin uygulanmasını sağlayacaktır.
  • IOC aynı zamanda 2014 Sochi Kış Olimpiyat Oyunları sırasında görev yapan Sochi laboratuarı ile ilgili olarak ortaya atılan iddialara yönelik olarak da sıfır toleranslı bir yaklaşım içerisindedir. IOC’nin bu konudaki pozisyonu, IOC Başkanı tarafından hazırlanan –ve IOC Yönetim Kurulu’nca oybirliği ile onaylanan- eklice basın açıklaması ve görüşü ile açıklanmakta ve özetlenmektedir. IOC’nin bu pozisyonu, aynı zamanda Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Yönetim Kurulu tarafından da aynen benimsenmektedir.

Pere Miró

Genel Direktör Yardımcısı

(Olimpik Hareket ile İlişkiler’den sorumlu)