Türkiye Halter Federasyonu Milli Sporcu ve Milli Takım Antrenörleri için Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili bir duyuru

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Kanunun 4 üncü maddesinin (b) fıkrası kararı verilmiş olup; Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sözleşmeli personel alımı için aşağıdaki şartları taşıyan kişilerin başvuru listesini istemektedir.

Milli Sporcu ve Milli Takım Antrenörleri için Sözleşmeli Personel Alımı;

Buna göre Gençlik ve Spor Bakanlığında bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere sınav şartı aranmaksızın, 60 yaş sınırlaması ile aşağıdaki maddelere uyan antrenör ve spor uzmanı sözleşmeli personel alınacağı beyan edilmiştir.

“a) Olimpiyat Oyunlarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmek,
b) Dünya Şampiyonalarında olimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmek,
c) Avrupa Şampiyonalarında olimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmek,
ç) Olimpik spor dallarında en az 15 defa milli sporcu olmak,
d) Olimpik spor dallarında son beş yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak fiilen görev yapmak” olarak belirlendiğinden;

Yukarıdaki maddelerdeki şartlara uyanların Federasyonumuza gönderecekleri dilekçede hangi şampiyonalarda milli sporcu oldukları veya hangi şampiyonalarda Milli Takım Antrenör olarak görev yaptıkları ile sözleşmeli personel olarak hangi ilde görev almak istediklerine dair dilekçelerin en son 21 Ocak 2020 tarihi mesai bitimine kadar Federasyonumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Başvurular 21 Ocak 2020 tarihi mesai bitiminden sonra kesinlikle alınmayacaktır.

Kamuoyuna duyurulur