Tohm merkezlerine alınan sporcularımız 07/09/2021 tarihi itibariyle 10 iş günü içerisinde ilgili il koordinatörlüğüne gerekli belgeleri teslim etmesi gerekmektedir.

evraklar aşağıdaki gibidir.

Sporcu Beyannamesi

Sporcu Kayıt Formu

Muvafakatname (18 yaşından küçük sporcular için zorunludur)

Taahhütname

Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü Hastanelerden)

TOHM Sağlık Muayene Formu

Öğrenim Belgesi

Okul Nakil Talep Dilekçesi / Yükseköğrenim (Sadece nakil yapacak sporcular için)

Okul Nakil TalepDilekcesi/ İlköğretim, Ortaoluk, Lise (Sadece nakil yapacak sporcular için)

TOHM Harçlık Muvafakatnamesi (2 Adet)

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

2 Adet Vesikalık Fotoğraf