405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu 45 inci maddesinin 1 inci fıkrasında “Spor dalları Bakanlık tarafından belirlenir ve teknik ve idari bakımdan spor federasyonlarına bağlanır”, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 189 uncu maddesinin (j) bendi “Spor dallarının belirlenmesini tayin ve tespit etmek, spor federasyonlarının kurulmasına ve faaliyetlerinin sona erdirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak” hükümleri yer almaktadır. İlgili Kanun ve Kararname hükümleri doğrultusunda Bakanlık Makamının 09/12/2022 tarihli ve 251 sayılı oluru ile Türkiye Bedensel  Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Para Powerlifting branşının ayrılarak Türkiye Halter Federasyonuna bağlanmasına karar verilmiştir.

Önemle duyurulur.