2017 YILINDA ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE KIRIKKALE’DE 1. KADEME VE MART AYI İÇERİSİNDE SAMSUN İLİNDE 2. KADEME ANTRENÖRLÜK KURSU AÇILMASI PLANLANMAKTADIR.  BU KURSLARIN AÇILABİLMESİ İÇİN YETERLİ ÇOĞUNLUĞUN SAĞLANMASI İÇİN KURSLARA KATILMAK İSTEYENLERİN İVEDİLİKLE FEDERASYONUMUZUN 0312 433 0056 NOLU FAKSIMIZA DİLEKÇE GÖNDERMELERİ GEREKMEKTEDİR.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

30 OCAK-14 ŞUBAT 2017 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA ’DA YAPILACAK OLAN HALTER 3. KADEME KIDEMLİ ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR

 

 1. En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)
 2. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,
 3. Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan  fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;
 4. En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,
 5. 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

 

KIDEMLİ ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA KATILACAKLARDAN

İSTENEN BELGELER

 1. 2 adet vesikalık fotoğraf – (orijinal fotoğraf)
 2. Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti-(Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimler-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri veya noterce tasdik edilecektir).(Üniversite mezunları için e-devletten alınan mezuniyet belgesi geçerlidir.)
 3. Adli Sicil Kaydı Sorgulaması-(aslı veya e-devletten alınan) (Resmi Kurum için alınacaktır.)
 4. Sağlık Raporu (Sağlık Ocağı veya Hükümet Tabipliğinden Ek-5 Sağlık Raporu Formu)-Belgenin aslı.
 5. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı-sporegitim@sgm.gov.tr web sitesindeki örnek yazı (aslı)
 6. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 7. Kademe Antrenör belgesine sahip olmak. (2.kademe antrenör belgesi (Aslı veya Tasdikli sureti)-Belge tarihinden itibaren 2 yıllık süreyi doldurmuş olmak.)
 8. 2 yıl faal Antrenörlük yaptığını belgelemek.(Kulüp, Federasyon, SGM, İl Müdürlüğünden alınacak yazı.)
 9. Sporla ilgili en az iki seminere katılmak.(Seminer Belgeleri Tasdikli)
 10. Kursa katılacak adaylar Halk Bankası Ankara/Yenişehir Şubesi TR14 0001 2009 2120 0006 0000 88 hesabına 130,00.-TL. Yatıracaklardır.
 11. Dekontta kursiyerin adı ve soyadı ile birlikte “Spor Genel Müdürlüğü hesabına HALTER kursu ücreti“ olarak yazılacaktır. Dekontun aslı kurs yöneticisine teslim edilecek olup İnternet ve ATM makbuzu kabul edilmeyecektir.

 

Kurs Kayıt Saati ve Yeri: Kursa kayıtlar Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Personel Lokalinde 30 Ocak 2017 tarihinde 08:30-10:30 saatleri arasında yapılacaktır.

Not 1:Kursa başvuran sayısı 10 kişiden az olduğu takdirde kurs İPTAL edilecektir.

Not 2:Kursa kabul edilecek aday sayısının 50 kişi ile sınırlı olması esas olup kursa yapılan başvurular ile birlikte kurs salonunun uygunluğunun dikkate alınması suretiyle kabul edilecek aday sayısı kesinleştirilecektir.

Not 3:Kursa Halter Federasyonu Başkanlığınca ismi belirlenen ve katılma şartlarını taşıyan adaylar katılabilecektir.

Not 4: Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında ismet.erdogan@sgm.gov.tr e-mail adresinden elektronik posta yoluyla bilgi alınabilir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. Daha önce antrenörlük yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak ismet.erdogan@sgm.gov.tr e-mail adresine elektronik posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

Kursun Teknik Taktik (Uygulama) Bölümünün yapılacağı yer:

Arif Nusret Say Halter Spor Salonu

Temel Eğitimi derslerinin yapılacağı adres:

Temel Eğitimi ve Uygulama dersleri 19 Mayıs

Spor Kompleksi içi Personel Lokalinde yapılacaktır.

 

30 OCAK-14 ŞUBAT 2017 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA’DA YAPILACAK OLAN HALTER 3.KADEME KIDEMLİ ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU PROGRAMI

TARİH SAAT DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

30 Ocak 2017 Pazartesi 08.30-10.30 Açılış
10.30-13.30 Evrak Kontrol ve Kayıt İşlemleri

Öğle Arası

13.30-15.30

Sporcu Sağlığı

Doç. Dr. Fatma Neşe ŞAHİN
31 Ocak 2017                Salı 08.30-13.30 Sporda Yönetim ve Organizasyon Dr. İsmail GEDİKLİ
13.30-14.30

Öğle Arası

14.30-18.30 Biyomekanik Öğr. Gör. Özkan GÜLER
01 Şubat 2017 Çarşamba 08.30-12.30 Beceri Öğrenimi Yrd. Doç. Dr. Atahan ALTINTAŞ
12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-21.30 Spor Psikolojisi Yrd. Doç. Dr. Atahan ALTINTAŞ
02 Şubat 2017                Perşembe 09.30-13.30 Sporda Genel Tek.-Tak. Öğretim İlkeleri Doç. Dr. Hakan SUNAY
13.30-14.30 Öğle Arası
14.30-20.30 Spor Fizyolojisi Öğr. Gör. Hakan KARABIYIK
03 Şubat 2017                     Cuma 10.30-13.30 Spor Anatomisi Öğr. Gör. Özkan GÜLER
13.30-14.30 Öğle Arası
14.30-17.30 Spor Anatomisi Öğr. Gör. Özkan GÜLER
04 Şubat 2017  Cumartesi 09.30-13.30 Genel Antrenman Bilgisi Doç. Dr. Cengiz AKALAN
13.30-14.30 Öğle Arası
14.30-18.30 Genel Antrenman Bilgisi Doç. Dr. Cengiz AKALAN
05 Şubat 2017  Pazar 09.30-13.30 Genel Antrenman Bilgisi Doç. Dr. Cengiz AKALAN
13.30-14.30 Öğle Arası Doç. Dr. Cengiz AKALAN
14.30-18.30 Genel Antrenman Bilgisi Doç. Dr. Cengiz AKALAN
06 Şubat 2017  Pazartesi 09.30-13.30

Spor Sosyolojisi

Yrd. Doç. Dr. Funda KOÇAK
13.30-14.30 Öğle Arası
14.30-18.30

Spor ve Beslenme

Öğr. Gör. Ahmet ATLI
07 Şubat 2017

Salı

09.30-13.30

Özel Antrenman Bilgisi

Talat ÜNLÜ
13.30-14.30

Öğle Arası

14.30-18.30 Özel Antrenman Bilgisi
08 Şubat 2017  Çarşamba 09.30-13.30

Özel Antrenman Bilgisi

13.30-14.30

Öğle Arası

14.30-18.30 Teknik – Taktik Talat ÜNLÜ-Mehmet YILMAZ
09 Şubat 2017  Perşembe 09.30-13.30 Teknik – Taktik
13.30-14.30 Öğle Arası
14.30-18.30 Teknik – Taktik
10 Şubat 2017          Cuma 09.30-13.30 Teknik – Taktik
13.30-14.30 Öğle Arası
14.30-18.30 Teknik – Taktik

 

 

 

 

 

 

 

 

30 OCAK-14 ŞUBAT 2017 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA’DA YAPILACAK OLAN HALTER 3.KADEME KIDEMLİ ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU PROGRAMI

 

TARİH SAAT DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

11 Şubat 2017 Cumartesi 09.30-13.30 Teknik – Taktik Talat ÜNLÜ-Mehmet YILMAZ
13.30-14.30 Öğle Arası
14.30-18.30 Teknik – Taktik
12 Şubat 2017 Pazar 09.30-13.30 Teknik – Taktik
13.30-14.30 Öğle Arası
14.30-18.30 Teknik – Taktik
13 Şubat 2017 Pazartesi 09.30-13.30 Teknik – Taktik
13.30-14.30 Öğle Arası
14.30-18.30

Teknik – Taktik

14 Şubat 2017

Salı

09.30-13.30 Teknik – Taktik
13.30-14.30 Öğle Arası
14.30-16.30 Teknik – Taktik