ÖNSÖZ: Beni Halter sporuna yönlendiren Okulumuzun Beden Eğitimi Öğretmeni Harun Akkaya’dır. Bir gün derste, halter çalışmak isteyen öğrencileri halter salonuna çağırdı. Böylece halter çalışmalarına 30 kişilik bir gurup olarak başladık. İkinci antrenmanda  çalışan sayısı 7-8’e, ilerleyen zamanlarda ise o gruptan sadece ben sporcu olarak devam ettim. Benim devam etmemi sağlayan da 7- 8 kişilik grubun içerisinden bir arkadaşım oldu. 2- 3 ay aradan sonra o da bıraktı. (sonra ne oldu) İlk olarak öğretmenliğe ve antrenörlük yapmaya başladığımda da birçok sorunla karşılaştım, bu yaşadıklarımdan yola çıkarak konu üzerinde bir hazırlık yaptım.

 

 

HALTER SPORUNUN YAYGINLAŞTIRILMASI

— Halter sporunun, daha önce hiç yapılmadığı bir bölgede yeni atanan  antrenörün karşılaşacağı başlıca sorunlar.

Bu sorunlara geçmeden önce, spor yapmanın genel amaçlarına kısaca değinmek gerekmektedir.

Halter sporunun yapılmasındaki amaç: Halter sporunun yapılmasındaki amaçtan ziyade spor yapmanın amaçlarına  değinecek olursak

Spor yapmak sağlığa çok faydalıdır.

Boş zamanları değerlendirmede en iyi yol olduğu,

Spor yaparken antrenörlerin nezaretinde sporcunun kontrol altında tutulacağı

Bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimin sağlanarak sosyal disiplinin oluşturulacağı

Katıldıkları aktivitelerle(Antrenman, yarışmalar vs.)kişinin ufkunun genişlediği

Vücuttaki enerjinin atılmasının en iyi yolu olması

Kötü arkadaşlıkların önlenmesi

Özendirici bir vücut yapısına sahip olunacağı

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda haltere başlayacak sporcu ve ailelerini halter branşının yapılamasına ikna edilmesi daha da kolay olacaktır.

Sporcu seçimi: Halter yapacak sporcuları seçmek için belirli kriterlerin arandığını antrenörler bilmektedirler. Haltere yeni başlayacak adaylarda yetenek seçimini ayrı bir başlık altında incelememiz gerekmektedir. Bizim konumuz öncelikle sporcular haltere başlayana kadar karşılaşılan sorunlar.

Halter branşının ilk defa açılacağı bir bölgede sporcu adaylarını bir araya toplayıp onlar arasından halter yapma kriterlerine uygun olan sporcuları seçme lüksümüz genellikle olmamaktadır.

—Başlangıçta halter sporuna uygun kriterlere sahip sporcu seçimi yerine sadece spor yapabilecek sağlıklı sporcu adaylarının kazanılması daha uygun görülmektedir.

Halter yapmaya istekli olan sporcularla halter çalışmalarına başlandıktan sonra, faaliyetlerde görsel olarak halter tekniğinin öğretilmesi daha kolay olacaktır. Teknik öğretimine başlarken sporculara ilk önce halter tekniğini görsel olarak (hareketin bütününü uygulayarak )gösterdikten sonra yardımcı hareketlerle teknik öğretimine geçtiğimiz için yardımcı hareketlerin ne işe yaradığını anlatmamız kolaylaşacaktır. Hareketin tamamının uygulamalı gösterilmesinde halter kaldırma kriterlerine uygun sporcu olması şart değildir. Kendi uygulamalarımda bu yolu izlersem yeni başlayan sporculara teknik öğretimimin daha basit olduğunu gözlemledim.

Halter sporunu yapan ve başarılı olan sporcuların, bu spora çok büyük bir oranla ARKADAŞ aracılığıyla başladığı bilinmektedir. Bu düşünceden yola çıkarak halter faaliyetinin başlangıç aşamasında gelen sporcuların özellikleri incelenirken  halter kaldırma kriterlerinin fazla incelenmemesi  olumlu sonuç vermektedir.

Çalışmalara başlayan antrenörlerin, antrenman yaptıracağı sporcu kapasitesini aştığı durum karşısında Halter sporunu yapma kriterlerine uygun sporcu adaylarını seçme şansımız olmaktadır(Beden eğitimi öğretmeni olarak kendim başlangıçta Haltere uygun sporcu seçme şansım olmamıştır.)

Halter sporuna başlayacak sporcu adaylarına halter yaptırmak için öncelikle halter sporuna başlamaya ikna etmemiz gerekmektedir. Halter branşının daha önceden yapılmayan bölgelerde  sorunları alttaki başlıklar halinde toplayabiliriz.

—Haltere başlayacak sporcu adaylarının halter sporuna başlamalarına ikna edilmesi. Sporcuyu ikna etmek için yukarıda belirttiğimiz amaçlar doğrultusunda sporcunun halter kaldırma konusundaki kaygılarının öncelikle giderilmesi gerekmektedir. Halter sporunu hakkında toplum içerisinde bilinen en yaygın düşünce, halter sporcusunun boyunun kısa kalacağı hatta daha da kısalacağıdır.(spora başlayacak adaylara fiziksel bakımdan daha görselliğe hitap eden başarılı sporcularla örnek verilmesinin işi  kolaylaştıracağı kanısındayım) Görselliğin sağlanması için afiş, poster, slayt gösterileri gibi materyallerin temin edilip kullanılması durumunda spora başlayacakların bu işi yapmaya ikna edilmesi  daha da kolay olmaktadır. Halterde başarılarıyla öne çıkmış şampiyon sporcularımızın kısa boylu olmaları konu edildiğinde onların hafif sıklet sporcular olduğu; örneğin boks, güreş gibi spor branşlarında da kısa boylu sporcuların olduğu anlatılarak örneklendirebiliriz. Halter branşını yapan başarılı olmuş uzun boylu sporcuların olduğunu söylemekte fayda vardır.

Örneğin okulumuzda halter çalışmalarına başlayan öğrenciler halter kaldırma tekniğini öğrenip bölgemizde yapılan halter şampiyonasına katılacak seviyeye gelene kadar daha önce halteri  profesyonel seviyede kaldıran sporcuları görmemişlerdi. Daha elit düzeyde halter kaldıran sporcuları izledikten sonra kendilerinin de o vücut yapısına sahip olabilecek miyiz soruları gelmiş, bu şekilde daha özendirici olmuştur.

—Haltere başlayan sporcuların ailelerini ikna etmek. Sporcuyu ikna ettikten sonra ise ailelerin, akrabaların hatta komşuların dahi ikna edilmesi başlıca sorunlardandır.

Spor yapacak adayların daha hareketli ve enerjik oldukları, bu enerjilerini spor yapmadan kötü yönde kullandıklarına tüm antrenör arkadaşlar şahit olmuşlardır. Topluma örnek görünüşteki antrenörler nezaretinde (İnsan yetiştirmenin kutsallığını iyi bilen) gelen sporcuların kontrol altında olumlu yönde etkileneceklerini anlatmamız gerekmektedir. Ailelerin çocuklarındaki olumlu değişimi hemen fark edeceklerini  telkin etmeliyiz.

Ailelerde halter sporunun vücut yapısını bozduğu görsel yönden olumsuz bir yapıya dönüşeceğini sanan velilerin olduğunu bilmemiz gerekir.

Sporcuların ailelerinin halter yarışmalarına gelmelerini sağladığımızda profesyonel sporcuların fiziksel özelliklerini gördüklerinde olumlu yönde etkilenip aile bireylerinin kaygılarının ortadan kalktığı –benim çocuğumda bu şekilde başarılı olacak mı sorularının geldiğini görmekteyiz.

Sporcuların ailelerine  gerçekçi  vaatlerde bulunup çocuklarının başarılı olacakları sonuçta kazanımları (Kariyer, üniversite, başarı, para… vs) olacağını belirtmek faydalıdır.

Halter çalışmalarına başlayan sporcuların halter ve ağırlık kaldırma prensiplerini öğrendikleri için bir meslek sahibi olacakları; başarılı bir sporcu olamasalar da başarılı bir antrenör olabileceklerini anlatmamız gerekmektedir. Sporculuk döneminde başarıya ulaşamamış fakat antrenörlük de ise başarılı olmuş antrenör arkadaşların olduğu bilinmektedir. Sporculuk döneminde başarıya ulaşan sporcuların antrenörlük faaliyetlerinde zamanında kazanmış olduğu başarılarının sporcular üzerinde çok olumlu etkiler sağladığı ise aşikardır.

Karşılaşılan sorunlardan  birisi de genelde aile bireylerinin yaşlı olanları tarafından tekrarlanan halter kaldıran erkeklerin çocuğu olmayacağı bayan sporcuların ise halter kaldırdığı için doğum yapamayacağı gibi asılsız inançların olduğunu bilmemiz gerekmektedir.

Halter sporunu yapan  sporcunun velisi ikna edildiğinde daha sonra gelen velileri ikna etmek için çok başarılı bir araç olduğunun bilinmesinde fayda vardır.

Toplum içinde yanlış düşüncelerin olduğu’nu bilip bu yanlışlıkların düzeltilmesini sağlamak. Toplumda sporcu ve ailesini halter sporunu yapmaya ikna etsek de halen yanlış anlaşılmaların olduğu; örneğin halter sporunun boyu kısalttığı ve vücuda zararlı olduğundan bahseden üniversite mezunları (Doktor, öğretmen vs.) hatta beden eğitimi öğretmenlerinin de olduğunu görmekteyiz.

Bunlara karşı bilimsel verilerle cevap verecek durumda olmamız gerekmektedir. Halter antrenörleri’nin kurslar seminer  vs. etkinliklerle kendilerini geliştirmeleri sağlanmalıdır.