Dışişleri Bakanlığından alınan yazıda, Avrupa Konseyi (AK) Spor Bölümü ve AK Delegeler Komitesi Dönem Başkanı Letonya Cumhuriyeti tarafından 3 Ekim 2023 tarihinde Riga’da “Dopingle Mücadele Yargılamalarında Adil Soruşturma Hakkı” konulu bir konferansın düzenleneceği bildirilmektir.

Doping soruşturmalarında insan hakları ihlallerinin önlenmesi, temyiz süreçlerinin tarafsızlığı ve şeffaflığının artırılması, savunma hakkının kuvvetlendirilmesi gibi konuların ele alınacağı, dopingle mücadele kuruluşlarından, disiplin ve temyiz organlarından, avukatlardan, akademisyenlerden, sporculardan ve sporcu temsilcilerinden dopingle mücadele işlemlerine dahil olan tüm uygulayıcıları hedefleyen söz konusu konferans hibrit formatta düzenlenecek olup, konferansa fiziken katılacakların masrafları Avrupa Konseyi tarafından karşılanmayacaktır.

Toplantıya çevrimiçi veya fiziken katılmak isteyenlerin

https://forms.office.com/e/CwBRL94wqg” bağlantısı üzerinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Konferansa ilişkin detaylı bilgiye https://www.coe.int/en/web/sport/anti-doping-conference-right-to-fair-process-in-anti-doping-proceedings adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinizi ve katılım sağlanması hususunda gereğini önemle rica ederiz.