Sosyal Güvenlik kurumunun sağlık yardımından faydalanamayan
Amatör sporcu ve hakemlerin sağlık giderlerinin teminine ilişkin olarak Gençlik
ve Spor Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında işbirliği protokolü
imzalanmıştır.