TÜRKİYE HALTER FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
3. OLAĞAN GENEL KURUL ve MALİ GENEL KURUL ÇAĞRISI VE GÜNDEMİ

Yönetim Kurulu’muzun 11.09.2012 tarihli toplantısında alınan karar gereği ve Spor Genel Müdürlüğü Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve Türkiye Halter Federasyonu Ana Statüsü’ nün ilgili maddeleri uyarınca Halter Federasyonu Olağan Genel Kurulunun 31 Ekim 2012 Çarşamba günü Ankara Crown Plaza Otelde (Mevlana Bulvarı No:2 Ankamall Yanı Akköprü Ankara) saat 9:30’da aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere toplantıya çağrılması, bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde bir sonraki toplantının 01 Kasım 2012 Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılması kararlaştırılmıştır.
Genel Kurul duyuruları www.sgm.gov.tr ve www.halter.gov.tr adreslerinden yapılacaktır.
Delegelerin kayıt işlemleri Genel Kurul günü (31 Ekim 2012) saat 09:30-10:30 saatleri arasında yapılacak olup resmi kimlik (nüfus kağıdı, ehliyet, pasaport vb) ibraz etmek zorunludur.
Genel Kurul üyelerine duyurulur.
Saygılarımızla…
Türkiye Halter Federasyonu Yönetim Kurulu

GENEL KURUL GÜNDEMİ
1. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
2. Genel Kurul Başkanlık Divanının Oluşturulması
3. Protokol Konuşmaları
4. Türkiye Halter Federasyonu Başkanlığının Ana Statüsünün değiştirilmesine ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması, kanunlara ve yönetmeliklere aykırılık oluşturmaması ve mevzuat hazırlama tekniği açısından muhtemel hataları giderme konusunda Yönetim Kuruluna redaksiyon yetkisi verilmesi,
5. Yönetim Kurulunun dönem Faaliyet Raporunun görüşülmesi ve ibrası,
6. Denetim ve Disiplin Kurullarının raporlarının görüşülmesi ve ibrası,
7. 2013 ve 2014 yıllarına ilişkin tahmini bütçenin ve Faaliyet Programlarının Genel Kurula sunulması, onaylanması, bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapılması ve yeni fasıl açılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
8. Taşınmaz mal alım satımı ve kiralanması ile uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
9. Başkan Adaylarının konuşmaları ve çalışma raporlarının sunulması,
10. Başkan, Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının seçimi,
11. Öneri ve dilekler.
12. Kapanış

AYRINTILAR için TIKLAYINIZ…