Halter 1., 2. ve 3.
Kademe Antrenör Yetiştirme Kursları başladı.

1.Kademe Antrenör Kursu
23 Şubat 2012 tarihinde Konya ilinde başladı. 04 Şubat 2012 tarihinde sona
erecek olan kursa 41 antrenör adayı katılıyor.

2.Kademe Antrenör Kursu
ise 20 Şubat 2012 tarihinde yine Konya ilinde başladı. 03 Şubat 2012 tarihinde
sona erecek olan 2. Kademe Antrenör Kursuna ise 24 kursiyer katılıyor.

20 Ocak 2012 tarihinde
Çorum İlinde açılan 3. kademe Antrenör Kursuna ise 10 antrenör katılıyor. 3.
Kademe Antrenör Kursu da 04 Şubat 2012 tarihinde sona erecektir.


1. Kademe Antrenör Kursuna katılan Antrenör Adaylarımız Kurs Hocası Milli Takım Antrenörlerimizden Hasan Toker İle…


2. Kademe Antrenör Kursuna Katılan Antrenörlerimiz Kurs Öğretmenlerinden Öğrt. Görevlisi Erbil Harbili ile birlikte…