T.B.M.M tarafından kabul edilen 6215
Sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun 12.04.2011 tarihli 27903
sayılı Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

3289
sayılı Kanunun E-9. Maddesinde Bağımsız Federasyon Harcama kalemleri belli
olduğundan 28.04.2011 tarihinde Sakarya’da yapılacak olan Büyük Kulüpler Halter
Şampiyonasında idarecilere harcırah ödenmeyecektir. Teknik görevlilerin
harcırahları ise Resmi Harcırah Kanununa göre yapılacaktır.

Tüm antrenör ve idarecilerimize önemle duyurulur…