2011 WADA Yasaklılar Listesi ve Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnalarına ilişkin uluslararası standartlar Türkçe’ye çevrildi. Lütfen Kontrol Ediniz!
https://217.116.197.114/sayfa.aspx?id=190