Elinizdeki anket paketinde; demografik özelliklerinize, spor psikolojisi bilginize ve spor psikolojisi danışmanına olan tutumunuza yönelik sorular bulunmaktadır. Ankette doğru/yanlış cevap yoktur ve cevaplarınız gizli tutulacaktır. Anketlerden elde edilen bilgiler bireysel olarak değil; toplu olarak değerlendirilecektir. Soruları eksiksiz cevaplamanız çalışmanın güvenilirliği açısından çok önemlidir.

Çalışmaya gösterdiğiniz ilgi ve desteğe teşekkür ederiz.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUSDaVksMJ6GexHmuNXVHLZST-O9fSMKWrAFArmnEHoHvhLg/formResponse