Türkiye Halter Federasyonu tarafından 20 – 22 Mayıs 2022 tarihleri arasında Ağrı ilinde Halter Hakemliği Kursu açılacaktır. Kursa katılacak olanların 250 TL ücreti aşağıdaki İBANA yatırmaları gerekmektedir.

TR46 0003 2000 0000 0087 472917 (Türkiye Halter Federasyonu Başkanlığı)

İSTENEN BELGELER…

1. Türk Vatandaşı olmak

2. Gençlik spordan temiz kağıdı…

3. 2 adet resim…

4. kimlik fotokopisi…

5. öğrenim belgesi fotokopisi..

6. Resmi Kurum doktorundan Sağlık raporu…

7. Milli sporcular hariç 18 yaşından küçük 30 yaşından büyük olmamak

8. En az lise mezunu bay bayan kriterleri tutan herkes kursa katılım sağlayabilir

9. Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal, istihlak harici kaçakçılığı hariç, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devler sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

10- 07/11/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile Türkiye Halter Federasyonu Disiplin Talimatına göre bir defada 6 ay veya daha fazla yarışmalardan MEN veya Hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.