ÖNEMLİ NOT:

KURSA KATILIM SAYISI EN FAZLA 50 KİŞİ İLE SINIRLI OLDUĞUNDAN, 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖRLÜK KURSUNA KATILACAKLARIN İSİMLERİ.

06-17 MART 2017 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA’DA AÇILACAK OLAN    1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖRLÜK KURSUNA KATILACAKLARIN LİSTESİ
SIRA NO ADI VE SOYADI
1 ABDULKADİR İÇEL
2 ABDURRAHMAN AYDOĞDU
3 AHMET YALÇIN DANACI
4 ALİ SÜNGÜ
5 BAHAR AKSÖYEK
6 BEYTULLAH KIZILKUYU
7 CANAN ERGÜL
8 CANSU KARABULUT
9 ÇAĞAN ÖZGÜR
10 EFE AKSÖYEK
11 ELİF GÜNEŞ
12 EMEL YİĞİT GÜNEŞ
13 ENGİN MALKOÇ
14 EREN MEMİŞ
15 FATİH GÜNEŞ
16 FERDİ YILDIRIM
17 FİKRET DOĞAN
18 FUAT SOYSAL
19 FUNDA KIZILKUŞ
20 GAYE NEHİR
21 GONCAGÜL ARSLAN
22 GÜLCİHAN KANSIZOĞLU
23 HAKAN BEKİR
24 HALİL ER
25 HALİTCAN BAŞKAYA
26 HALUK GÜVEN
27 HÜSEYİN ÇÖPTEN
28 HÜSEYİN ERDOĞAN
29 İSA KARAAĞAÇ
30 KADİR AYDOĞDU
31 KEMAL PEKÜNLÜ
32 KÜBRA MENDEL
33 KÜRŞAT YILDIRIM
34 MEHMET VEHBİ ABACI
35 MERİÇ TEMUR
36 MUHAMMET MUSA ÇELİK
37 NESLİHAN ÇATALCA
38 OKAY UYGUR
39 OZAN ERKAN KUMİT
40 SERCAN MERT BAYRAM
41 SONGÜL ŞENEL TÜRKYILMAZ
42 TUĞÇE BOYNUEĞRİ
43 UĞUR GÜLER
44 UĞURCAN UZUN
45 VEHBİ KARADUMAN
46 YAKUP SEVİŞ
47 YASİN BAYRAM
48 YUNUS EMRE DUMAN
49 YUNUS EMRE POLAT
50 YUNUS YILMAZ

 

06-17 MART 2017 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA İLİNDE YAPILACAK OLAN HALTER I.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR

 1. En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)
 2. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,
 3. Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere,6 aydan  fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;
 4. En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,
 5. 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

 

YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA KATILACAKLARDAN  İSTENEN BELGELER

 1. 2 adet vesikalık fotoğraf – (orijinal fotoğraf)
 2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.(Üniversite veya Lise mezunlarının e-devletten alacakları mezuniyet belgeleri geçerli olacaktır.) Mezuniyet belgelerinin aslına uygunluğu Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimlerince ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüklerince tasdik edilmesi durumunda kabul edilecektir. Adli Sicil Kaydı Sorgulaması-(aslı veya e-devletten alınan) (Resmi Kurum için alınacaktır.)
 3. Sağlık Raporu (Sağlık Ocağı veya Hükümet Tabipliğinden Ek-5 Sağlık Raporu Formu veya Ek -5 sağlık raporu alınamadığı durumlarda diğer sağlık raporu belgelerinde” antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresi bulunması gerekmektedir).-Belgenin aslı.
 4. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı-sporegitim@sgm.gov.tr web sitesindeki örnek yazı (aslı)
 5. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 6. Kursa katılacak adaylar Halk Bankası Ankara/Yenişehir Şubesi TR14 0001 2009 2120 0006 0000 88 hesabına 110,00.-TL. Yatıracaklardır.
 7. Dekontta kursiyerin adı ve soyadı ile birlikte “Spor Genel Müdürlüğü hesabına HALTER kursu ücreti“ olarak yazılacaktır. Dekontun aslı kurs yöneticisine teslim edilecek olup İnternet ve ATM makbuzu kabul edilmeyecektir.

 

Kurs Kayıt Saati ve Yeri: Kayıtlar Ankara Cemal ALPMAN Cimnastik Spor Salonunda 06 Mart 2017 tarihinde 08.30-10.30 saatleri arasında yapılacaktır.

Not 1:Kursa başvuran sayısı 10 kişiden az olduğu takdirde kurs İPTAL edilecektir.

Not 2:Kursa kabul edilecek aday sayısının 50 kişi ile sınırlı olması esas olup kursa yapılan başvurular ile birlikte kurs salonunun uygunluğunun dikkate alınması suretiyle kabul edilecek aday sayısı kesinleştirilecektir.

Not 3:Kursa Halter Federasyonu Başkanlığınca ismi belirlenen ve katılma şartlarını taşıyan adaylar katılabilecektir.

Not 4:Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında selma.ciplak@sgm.gov.tr e-mail adresinden elektronik posta yoluyla bilgi alınabilir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. Daha önce antrenörlük yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak selma.ciplak@sgm.gov.tr e-mail adresine elektronik posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

 

 

Temel Eğitimi derslerinin yapılacağı adres:

19 Mayıs Spor Kompleksi içi Cemal ALPMAN

Cimnastik Spor Salonununda yapılacaktır.

 

Özel Eğitimi derslerinin yapılacağı adres:

Arif Nusret Say Halter Spor Salonunda yapılacaktır.

 

 

06-17 MART 2017 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA İLİNDE YAPILACAK OLAN HALTER I.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU PROGRAMI

TARİH SAAT DERS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
06 Mart 2017               Pazartesi 08.30-10.30 Açılış
10.30-14.30 Evrak Kontrol ve Kayıt İşlemleri

Öğle Arası

14.30-18.30 Spor Anatomisi Öğr. Gör. Özkan GÜLER
07 Mart 2017    Salı 08.30.12.30 Genel Antrenman Bilgisi Doç. Dr. Cengiz AKALAN
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-19.30 Genel Antrenman Bilgisi Doç. Dr. Cengiz AKALAN
08 Mart 2017

Çarşamba

09.30-13.30 Spor Psikolojisi Yrd. Doç. Dr. Atahan ALTINTAŞ
13.30-14.30 Öğle Arası
14.30-18.30 Beceri Öğrenimi Yrd. Doç. Dr. Atahan ALTINTAŞ
09 Mart 2017 Perşembe 08.30.10.30 Yetenek Seçimi ve İlkeleri Yrd. Doç. Dr. Sürhat MÜNİROĞLU
10.30-12.30 Psikomotor Gelişimi Yrd. Doç. Dr. Sürhat MÜNİROĞLU
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-17.30 Psikomotor Gelişimi Yrd. Doç. Dr. Sürhat MÜNİROĞLU
10 Mart 2017 Cuma 08.30-10.30 Sporda Yönetim ve Organizasyon Dr. İsmail GEDİKLİ
10.30-12.30 Sporda Ölçme ve Değerlendirme Doç. Dr. Hakan SUNAY
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-17.30 Sporda Öğretim Yöntemleri Doç. Dr. Hakan SUNAY
11 Mart 2017

Cumartesi

09.30-13.30 Spor Fizyolojisi Öğr. Gör. Hakan KARABIYIK
13.30-14.30 Öğle Arası
14.30-18.30 Spor ve Beslenme Öğr. Gör. Ahmet ATLI
12 Mart 2017

Pazar

09.30-13.30 Sporcu Sağlığı Öğr. Gör. Raci KARAYİĞİT
13.30-14.30 Öğle Arası
14.30-16.30 Oyun Kuralları Ayhan BAYHAN
13 Mart 2017

Pazartesi

08.30-12.30 Özel Antrenman Bilgisi Çınar YAZICI
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-19.30 Özel Antrenman Bilgisi
14 Mart 2017     Salı 09.30-13.30 Spor Dalı Teknik Taktik Çınar YAZICI-Ferhat COŞKUN
13.30-14.30 Öğle Arası
14.30-18.30 Spor Dalı Teknik Taktik
15 Şubat2017 Çarşamba 09.30-13.30 Spor Dalı Teknik Taktik
13.30-14.30 Öğle Arası
14.30-18.30 Spor Dalı Teknik Taktik
16 Şubat 2017 Perşembe 09.30-13.30 Spor Dalı Teknik Taktik
13.30-14.30 Öğle Arası
14.30-18.30 Spor Dalı Teknik Taktik
17 Şubat 2017 Cuma 09.30-13.30 Spor Dalı Teknik Taktik
13.30-14.30 Öğle Arası
14.30-18.30 Spor Dalı Teknik Taktik