4. 12. 2021 tarihinde federasyonumuzun yönetim kurulu kararı gereğince Hakem kurs katılım ücreti 250 TL ,Millilik belgesi ücreti 100 TL, Müsabaka sonuç belgesi 50 TL olarak 2022 geçerli olmak kaydıyla karar alınmıştır önemle duyurulur.