Türkiye Halter Federasyonu Başkanlığınca2024 yılı Halter Hakem Kursu,10-11 Şubat2024tarihlerinde Antalya’da yapılacaktır.

Kurs Kayıt Ücreti Yatırılma Tarihleri

Başvuru Başlangıç Tarihi :  26 Ocak 2024

Başvuru Bitiş Tarihi          :  05 Şubat 2024

Türkiye Halter Federasyonu Hakem Talimatı

Hakem Olabilme Şartları

MADDE 17- (1) Hakem eğitim kursuna katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

a) Türk vatandaşı olmak,

b)Halter Branşı Milli sporcuları hariç, 18 yaşından küçük, 40 yaşından büyük olmamak,

c) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

ç) Sağlıklı olduğuna dair rapor almak,

d) 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dahafazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasaldüzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtankaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, nefret ve ayırımcılık, cinseldokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veyauyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak,kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, şike veya teşvik primi,kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yerve imkân sağlama, reklamını yapma, para nakline aracılık etme veya 7405 sayılı Kanunun 20 ncimaddesine muhalefet etme suçlarından mahkûm olmamak.

e) Federasyon Disiplin Talimatı ve/veya 13/07/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmi Gazete’deyayımlanarak yürürlüğe giren Spor Disiplin Yönetmeliğine göre son üç yıl içerisinde bir defada altıaydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla sportif ceza almamış olmak.

Yukarıda yer alan şartları taşıyan kursiyer adaylarından başvuruda istenilen belgeler:

1-Barkodlu Adli Sicil Belgesi (E-devlet)

2-Barkodlu Mezuniyet Belgesi (E-devlet) Ya da Noter Onaylı Diploma

3- Sportif Ceza Almadığına Dair Belge,

4-2 (iki) adet vesikalık fotoğraf,

5-Nüfus cüzdanı fotokopisi,

6- Resmi kurumdan alınan sağlık raporu,

* Hakem kurs ücreti olan 1000 (Bin) TL’nin Türkiye Halter Federasyonu Başkanlığının TR460003200000000087472917noluİban hesabına en geç 05 Şubat2024 tarihine kadar yatırılıp,dekontu başvuru evrakları içerisine eklemeleri gerekmektedir.

* Kursa başvuru ücretinin yatırılma tarihinden sonra (yani 05 Şubat 2024 tarihinden sonra) para yatırıp başvuru yapmak isteyen ya da kursun başladığı gün şehir dışından gelip para yatırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek olup kurs için para yatırsalar dahi ücreti iade edilmeyecektir.

* Kursiyerlerin kurs sonunda yapılacak olan öncelikle uygulamalı sınavdan,sonrasında yazılı sınavdan başarılı olmaları gerekmektedir.

* Kursu başarıyla tamamlayanların 250,00 TL hakem kokart ücreti ödemeleri gerekmektedir.

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların,kursun başlangıç tarihi olan 10 Şubat 2024 Cumartesi günü saat 09.00’da istenilen evraklarla birlikte Antalya Döşemealtı Spor Salonu’nda hazır bulunmaları gerekmekte olup yukarıdaki bilgilerin dikkatle okunması önemle rica olunur.