TÜRKİYE HALTER FEDERASYONU BAŞKANLIĞI V. OLAĞAN GENEL KURUL VE MALİ GENEL KURULU KESİN DELEGE LİŞTESİ 27 EKİM 2021/ANKARA

 KESİN DELEGE LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ 27 EKİM 2021 / ANKARA

 

Halter Federasyonu Başkanlığımızın 5. Olağan  Genel Kurulu ve Mali Genel Kurulu aşağıda belirlenen gündem maddeleri doğrultusunda 27 Ekim 2021 Çarşamba  günü saat 10.00’da Green Park Otel Kızılırmak Mah. 1443 Cad. No:39 Çankaya/Ankara adresinde, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. (ikinci) toplantı çoğunluk aranmaksızın 28 Ekim 2021 Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Genel Kurulda oy kullanacak kesin delegelerin isimleri www.halter.gov.tr ve  www.sgm.gov.tr  adresinde yayınlanmış bulunmaktadır.

Şehir dışından katılacak olan delegelerin otele girişi, 26 Ekim 2021 saat 14.00’de başlayacaktır. Otelde konaklama yapacakların en geç 20 Ekim 2021 Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar Federasyonumuzla irtibata geçmeleri gerekmektedir. Ankara dışından gelecek olan delegelerin kanuni yol ve harcırahları federasyonumuzca karşılanacaktır.

 1. Olağan Genel Kurul ve Mali Genel Kurulun belirlenen tarihte yapılabilmesi amacıyla; “Covid-19 pandemi kapsamında aşı kartınızı beyan etmeniz, aşı olmadığınız taktirde; PCR testinizi yaptırıp sonucunu ve Kimlik Kartınız ile birlikte,  saat 08:30-10:00 saatleri arasında toplantının yapılacağı yukarıda belirtilen adreste kaydınızı yaptırarak taplantı salonunda hazır olmaları gerekmektedir.

 

BU DUYURU TÜM DELEGELERE BİLDİRİLMİŞ OLUP AYRICA TEBLİGAT YERİNE GEÇMEKTEDİR ÖNEMLE DUYRULUR.

 

GÜNDEM

 1. Genel Kurul için aranan yeter sayısının bulunup bulunmadığının tespiti
 2. Toplantının açılışı,  Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
 3. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşturulması
 4. Gündemin okunması ve oylanması
 5. Başkanlık Divanına genel kurul toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,
 6. Faaliyet Raporlarının okunması, görüşülmesi ve yönetim kurulunun hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası,
 7. 2018-2019-2020 yıllarının ve seçimlerin ertlenmesi nedeniyle 2021 yılınıda kapsayacak şekilde Bilanço Gelir Gider Hesaplarının, faaliyet ve bütçe harcama kalemlerinin görüşülmesi ve ibrası,
 8. Denetim Kurulu  Raporlarının okunması, görüşülmesi ve ibrası,
 9. 2021-2022 yılı tahmini bütçelerinin ve faaliyet  programının görüşülmesi ve karara bağlanması,
 10. Bütçe harcama kalemleri arasında gerektiğinde değişiklik yapılması ile yeni harcama kalemleri açılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 11. Uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak ve her türlü ödemelerin yapılabilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi
 12. Spor dalının gelişmesi ve  gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki verilmesi
 13. Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınır, taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek, faaliyetleri yapılabilmesi için her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 14. Başkan adaylarının konuşmaları
 15. Başkan, Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi,
 16. Dilek, öneriler ve Kapanış