Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Yeni Tip Koronavirüs
(Covid-19) hastalığının ülkemizde yayılımını önlemenin amaçlandığı süreçte tedbirler açıklandı.Bakanlığımızca
başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ülkemizdeki ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve
koordinasyon içinde çeşitli çalışmalar yürütülmektedir.
Bakanlığımızca, çalışma hayatının tüm unsurlarının ve istihdamın korunmasının
amaçlandığı bu süreçte iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin de göz önünde tutulabilmesi için
birçok tedbir alınmaktadır. Bu tedbirler kapsamında Genel Müdürlüğümüzce çalışan ve
işverenlerimize yol göstermeyi amaçlayan muhtelif standart, rehber ve broşürler
hazırlanmaktadır.
Genel Müdürlüğümüz tarafından Yeni Tip Koronavirüs salgınının işyerlerinde
oluşturacağı riskleri önlemeye yönelik yukarıda bahsi geçen tedbirlerin tek bir kanaldan
çalışma hayatının istifadesine sunulabilmesi amacıyla da internet sitesi hazırlanmış olup , bu
siteye
bağlantısından ve sosyal medya hesaplarımızdan
ulaşılabilmesi mümkündür.
Çalışma hayatının tüm aktörlerinin kullanımına sunulan internet sitesinde; yayımlanan
20 farklı sektöre özgü rehber, kontrol listesi ve broşürler Koronavirüs Bilimsel Danışma
Kurulu’nun uyarıları ve önerileri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Yaşanılan süreçte, bahsi
geçen sitenin içeriği ihtiyaçlara göre güncellenmektedir. Çalışan ve işverenlerimizin tüm
güncel bilgilere ve dokümanlara ulaşabilmeleri amacıyla Genel Müdürlüğümüz tarafından
duyurular konusunda üst seviyede hasasiyet gösterilmektedir.
Bu itibarla, yukarıda bahsi geçen internet sitemizin ve tüm çalışmalarımızın
Bakanlığınız bağlı ve ilgili tüm birimlerine duyurulması ve bu konuda gerekli hassasiyetin
gösterilmesi önemle arz olunur.